Stadslandbouw in Schiedam

Op zaterdag 27 oktober organiseerde Groen Links, afdeling Rijnmond een themamiddag over stadslandbouw. In natuurcentrum de Boshoek gingen drie sprekers vanuit een eigen invalshoek op het onderwerp in. Aan het woord kwamen Ingrid Ackermans van bureau Botersloot, Kees van Oorschot (medewerker bij de gemeente Rotterdam die betrokken is bij stadslandbouwinitiatieven, waaronder Uit je eigen stad) en Jan van der Schans (voormalig directeur bijzondere projecten bij Havensteder en verbonden aan Eetbaar Rotterdam).

De middag werd besloten met een discussie over de kansen en mogelijkheden van stadslandbouw op lokaal niveau en wat burgers, corporaties, gemeenten en bedrijven kunnen doen om initiatieven tot bloei te laten komen.

Het verslag van de bijeenkomst vind je op de site van Groen Links.